بیاب
جستجو

تبدیل کمپوست به کود و انرژی

تبدیل کمپوست به کود و انرژی

مشخصات محصول

تبدیل زباله به کمپوست و انرژی

كاربرد خاص محصول در حوزه مديريت شهري:

خدمات شهری و محیط زیست

موارد استفاده محصول هم اکنون در حوزه مدیریت شهری:

مشخصات شرکت:

نام شرکت: راستا برآیند (انجمن انرژی)

نام مدیر عامل: علی عباسی

شماره تماس: 3534867-0615

شماره فاکس: 3534867-0615

پست الکترونیک:-

آدرس سایت شرکت: rastabarayan.cm