بیاب
جستجو

آموزش و پرورش نیرو در خصوص علوم و فناوریهای خورشیدی

آموزش و پرورش نیرو در خصوص علوم و فناوریهای خورشیدی

مشخصات محصول

آموزش و پرورش نیرو در خصوص علوم و فناوریهای خورشیدی

كاربرد خاص محصول در حوزه مديريت شهري:

ارتقاء علوم و فناوریهای استفاده از انرژی خورشیدی

موارد استفاده محصول هم اکنون در حوزه مدیریت شهری:

برگزاری دوره های آموزشی و طراحی و اجرای پروژه ها

مشخصات شرکت:

نام شرکت: انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران

نام مدیر عامل: مجید نامجو

شماره تماس: 81032230-021

شماره فاکس: -

پست الکترونیک:ngosolar@yahoo.com

آدرس سایت شرکت: www.irses.org