بیاب
جستجو

خدمات تصویر برداری تخصصی هوایی

خدمات تصویر برداری تخصصی هوایی

مشخصات محصول

تجهیزات حرفه ای تصویر برداری هوایی

كاربرد خاص محصول در حوزه مديريت شهري:

نظارت هوایی بر پروژه های شهری

موارد استفاده محصول هم اکنون در حوزه مدیریت شهری:

مشخصات شرکت:

نام شرکت: آسمان دید (دانشگاه شهید دستواره)

نام مدیر عامل: سعید مصطفی زاده

شماره تماس: ۴۴۵۱۷۵۹۹-021

شماره فاکس: -

پست الکترونیک:-

آدرس سایت شرکت: www.dastvareh.ir