بیاب
جستجو

جدول بتنی

جدول بتنی

مشخصات محصول

روکش جداول فرسایش شده

كاربرد خاص محصول در حوزه مديريت شهري:

عملیات عمرانی

موارد استفاده محصول هم اکنون در حوزه مدیریت شهری:

شهرداری اصفهان، اهواز، آبادان 

مشخصات شرکت:

نام شرکت: دقیق سازه پاسارگاد

نام مدیر عامل: اسماعیل ایمانی

شماره تماس: 09135444202

شماره فاکس: -

پست الکترونیک:m61imani@yahoo.com

آدرس سایت شرکت: -