بیاب
جستجو

بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی

بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی

مشخصات محصول

خدمات ممیزی انرژی، بهینه سازی و هوشمند سازی موتور خانه، سیستم خورشیدی

كاربرد خاص محصول در حوزه مديريت شهري:

ساختمان ها

موارد استفاده محصول هم اکنون در حوزه مدیریت شهری:

مشخصات شرکت:

نام شرکت: یلدای سهند(انجمن انرژی)

نام مدیر عامل: ناصر فتحی

شماره تماس: 34442350-026

شماره فاکس: 34465801-026

پست الکترونیک:info@yesesco.com

آدرس سایت شرکت: www.yesesco.com