بیاب
جستجو

تجهیزات تفکیک، فشرده سازی و بازیافت ضایعات خشک

تجهیزات تفکیک، فشرده سازی و بازیافت ضایعات خشک

مشخصات محصول

دستگاه های بازیافت زباله باعث کاهش حجم میادین دفن زباله و کاهش آلودگی محیط زیست می شود

كاربرد خاص محصول در حوزه مديريت شهري:

مدیریت پسماند

موارد استفاده محصول هم اکنون در حوزه مدیریت شهری:

مشخصات شرکت:

نام شرکت: گروه صنعتی فومکا (کهکشان سبز پاژ)

نام مدیر عامل: محمدعلی رافتی زاده

شماره تماس: 38837390-051

شماره فاکس: 33210290-051

پست الکترونیک:kahkeshan.sabzpaj@yahoo.com

آدرس سایت شرکت: www.fomka.ir