بیاب
جستجو

سیستم اطفاءحریق پیشرفته

سیستم اطفاءحریق پیشرفته

مشخصات محصول

سیستم اطفاء حریق بر پایه خنک کاری و کاهش دمای محیط با استفاده از اسپری آب پوشش دهی سطح را افزایش می دهد و حجم آب مصرفی را کاهش می دهد.

كاربرد خاص محصول در حوزه مديريت شهري:

اطفاء حریق

موارد استفاده محصول هم اکنون در حوزه مدیریت شهری:

مشخصات شرکت:

نام شرکت: رهگشا فن آریا

نام مدیر عامل: محمود دهقانی

شماره تماس: "09197327762 09122366067"

شماره فاکس: -

پست الکترونیک:rahgoshafan@yahoo.com

آدرس سایت شرکت: www.rahgoshafan.ir