| 04 خرداد 1401

ضرورت توجه به مطالعات محیط زیستی در تخصیص اعتبارات به پروژه های عمرانی شهر

1401/2/5 | 12:30 | 291 | 0
ضرورت توجه به مطالعات محیط زیستی در تخصیص اعتبارات به پروژه های عمرانی شهر

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، جلسه رونمایی از سامانه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه های عمرانی شهر تهران با حضور رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران برگزار شد.

محمد منان رییسی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در این جلسه با بیان اینکه آلودگی هوا یعنی مهم ترین مشکل محیط زیستی شهر تهران و بعد ترافیک، دو مسئله اصلی شهر بوده که شهروندان از شهرداری تهران تقاضای پیگیری و رفع آن را دارند، گفت: متناسب با اهمیت این د‌و مسئله از سوی شهروندان، مدیریت شهری هم باید در تخصیص اعتبارات به پروژه های عمرانی شهر، مطالعات محیط زیستی را مورد تأکید قرار دهد.

شینا انصاری، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه جلسه رونمایی از سامانه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه های عمرانی شهر تهران با اشاره به پروژه های عمرانی مشمول مطالعات محیط زیستی شهر تهران گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ۷۲ پروژه عمرانی شهرداری تهران مشمول مطالعات محیط زیست شده اند.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران چالش های موجود در ارزیابی اثرات محیط زیستی به روش های گذشته اشاره کرد و زمان­ بر بودن فرآیند معرفی و بررسی پروژه ها، عدم داشتن آمار و اطلاعات دقیق، عدم دسترسی جامع اطلاعات در سطوح مدیریتی، عدم دسترسی نتایج مطالعات برای عموم شهر‌وندان را از جمله چالش ها برشمرد.

وی با اشاره به اسناد بالادستی ضرورت انجام مطالعات محیط زیستی پروژه های شهرداری تهران گفت: دستیابی به توسعه شهری متوازن در قالب برنامه های توسعه هماهنگ با اصول محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی با نگاه به آینده در توسعه کالبدی شهری، بهبود وضعیت محیط زیست و در نتیجه ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان از دیگر ضرورت های راه اندازی سامانه ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه های عمرانی است.

انصاری تاکید کرد: احصاء طرح هاى پروژه هاى عمرانی و الزام انجام مطالعات محیط زیستی، گردآوری بانک اطلاعات جامع و کامل از پروژه های شهری، شفافیت در اجرای پروژه ها و در دسترس پذیری نتایج و‌ از بین بردن امکان اجرای پروژه های بدون انجام مطالعات محیط زیستی از جمله اهداف راه اندازی این سامانه است.

مدیر کل محیط زیست و‌ توسعه پایدار شهرداری تهران در پایان مطرح کرد: تفکیک کمیته پژوهشی محیط زیست از خدمات شهری در مجموعه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از یکدیگر، اتفاق خوب و ارزنده ای است و فرصتی را فراهم ساخته که با اهتمام بیشتری به موضوعات محیط زیستی شهر نگاه شود.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print