| 28 دی 1400

مدیریت شهر بایستی مبتنی بر رویکرد تمدنی باشد

1400/10/23 | 14:11 | 133 | 0
مدیریت شهر بایستی مبتنی بر رویکرد تمدنی باشد

مدیریت شهر بایستی مبتنی بر رویکرد تمدنی باشد 

شهرهای ما سابقا "عبودیت محور" بودند و رکن اصلی در اغلب مناسبات شهری (اعم از مناسبات اقتصادی و فرهنگی و کالبدی و ...) توجه به دین و آموزه های دینی بود و به همین دلیل، جوهره اصلی شهر، عبودیت محوری بود.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمد منان رئیسی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نشستی با معاونین و مدیران مرکز، اهداف و رویکردهای جدید مرکز را تبیین نمود و گفت: شهرهای ما سابقا "عبودیت محور" بودند و رکن اصلی در اغلب مناسبات شهری (اعم از مناسبات اقتصادی و فرهنگی و کالبدی و ...) توجه به دین و آموزه های دینی بود و به همین دلیل، جوهره اصلی شهر، عبودیت محوری بود. اما تحت تاثیر تحولات دو قرن اخیر و نفوذ پارادایم فکری و مولفه های تمدنی غرب به ایران، در  شهرهای کنونی ما دیگر نشان چندانی از مولفه های عبودیت محوری دیده نمی شود.

محمد منان رئیسی افزود: رویکرد شهرسازی در تاریخ معاصر ایران (از اوایل قاجار به بعد) با گرایش به سوی شهرسازی مبتنی بر بنیان‌های تمدنی غرب، به تدریج در راستای تضعیف جوهره عبودیت محوری گام برداشته است.

وی افزود: با توجه به چارچوب های اعتقادی و ارزشی بومی و با تغییر بنیان‌ها در مرحله اول و سپس الگوهای موجود در مراحل بعد، می توان خسارات شهرسازی معاصر را طی فرایند احیای رویکرد تمدنی، کاهش داد.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print