| 28 دی 1400

انتشار الکترونیکی کتاب های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1400/9/24 | 11:52 | 490 | 0
انتشار الکترونیکی کتاب های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، در راستای ماموریت فراهم سازی بستر مناسب به منظور مشارکت هر چه بیشتر شهروندان و علاقمندان موضوعات شهری و همچنین ترویج دانش و در دسترس قرار گرفتن نتایج مطالعات برای جامعه علمی و دانشگاهی، برخی از کتاب های انتشار یافته دو سال اخیر را به صورت تمام متن روی سایت این مرکز قرار داده است. کتاب های مذکور مجموعه ای از موضوعات دانشی است که از نتایج مطالعات، اتاق فکر نخبگانی استخراج شده است و می تواند به تقویت و گسترش حوزه های دانشی در مطالعات شهری بیانجامد، امید است این مهم بتواند در جهت ارتقاء سطح زندگی شهروندان تهرانی گامی موثر باشد.

ورود به صفحه دانلود کتاب های مرکز

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print