| 04 خرداد 1401

گنجینۀ تجارب شهر تهران مستندسازی تجارب مدیران شهر (درس آموخته های حسن خلیل آبادی)

1400/9/16 | 08:07 | 240 | 0
گنجینۀ تجارب شهر تهران مستندسازی تجارب مدیران شهر (درس آموخته های حسن خلیل آبادی)

rating
به اشتراک گذاری

اسلایدر درس‌آموخته‌های سازمانی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print