| 17 آذر 1400

روان آب های شهری دچار سوءمدیریت شده است

1400/9/3 | 11:11 | 176 | 0
روان آب های شهری دچار سوءمدیریت شده است

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نشست "مدیریت غیرمتمرکز فاضلاب شهری" با حضور محمد حسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سید محمد آقا میری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، سید اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری، علی طبرستانی، رئیس کمیته مباحث زیست محیطی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و علیرضا نوری، دبیر پنل و مدیر مطالعات زیرساخت و عمران شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به صورت بر خط برگزار شد.

آقا میری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در این نشست گفت: زیر ساخت های شهری در موضوعات مختلف جزو مهمترین موضوعات مدیریت شهری این دوره بوده است.

وی در ادامه افزود: بحث فاضلاب شهری بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته و بنا بر اطلاعات منطقه ای و محله ای این حوزه وضعیت خوبی ندارد. در مناطق بالای شهر تهران عدم امکان ایجاد زیرساخت ها و در مناطق پایین شهر به دلیل انباشت فاضلاب و تصفیه نامناسب مشکلات و آسیب هایی ایجاد کرده است.

آقا میری از وجود اختلاط 800 نقطه فاضلاب شهری به روان آب ها خبر داد و گفت: روان آب های شهری هم دچار سو مدیریت است، کانال های مجاری آب های روان به زمین های کشاورزی هدایت می شود و مخاطرات زیست محیطی به دنبال خواهد داشت.

آقا میری با تاکید بر اهمیت آب های روان و فرهنگ سازی در این حوزه گفت: سازوکاری برای قانونی شدن بهره برداری از روان آب ها باید تهیه شود و حتی منابع آبی آبیاری فضاهای سبز و شهری از آب شرب مجزا شود و این مهم مستلزم فرهنگ سازی در شهروندان است.

اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری در ادامه این نشست افزود: کشورهای در حال توسعه همزمان با دو بحران رو به رو هستند یکی بحران کم آبی و دیگری بحران فاضلاب های شهری که رو به افزایش هستند.

وی با تشریح سامانه مدیریت فاضلاب شهری می گوید: مدیریت دولتی در ایران فاضلاب شهری را جمع آوری، تصفیه و مورد استفاده قرار می دهد که این نوع مدیریت به دلیل هزینه های بالا و ضعف در اجرا و عدم تحقق بازچرخانی پساب سالهاست که دچار چالش شده است.

وی ادامه داد: تا کنون تکاپوها و اقدامات در جمع آوری پساب داشته ایم، اما در خصوص بازچرخانی و تصفیه آن گامی برداشته نشده است بنابراین باید با تغییر رویکرد این حوزه را مدیریت کرد.

ترابی تاکید کرد: با ادامه رویکرد موجود تشدید بحران فرو نشست دشت تهران رو به افزایش خواهد رفت و پساب تصفیه شده در سامانه های غیرمتمرکز علاوه بر تولید آب خام برای مصارف کشاورزی و صنعتی می تواند آبخوان های دشت تهران را تغذیه کند.

طبرستانی، رئیس کمیته مباحث زیست محیطی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص نقش سازمان ها و نهادهای مردمی در این حوزه گفت: مهم ترین بحث در ساماندهی فاضلاب و تفکیک از ساختمان در معاونت بازرسی ساختمان و نقشه است. مراجعین در تهیه نقشه با پیشنهاد کارشناسان در استفاده از فناوری های نوین امتیازاتی دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: ظرفیت های ایجاد مراکز تصفیه در محل در مجتمع های مسکونی و اداری در سازمان نظام مهندسی وجود دارد و مورد استقبال قرار می گیرد.

محمد حسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با تاکید بر تفاوت شبکه ساماندهی فاضلاب شهر تهران با دیگر شهرها گفت: این ویژگی شهر تهران نیاز به مطالعات و مقررات متناسب با ویژگی های خاص آن است.

وی با اشاره به مفاد قانونی در این حوزه گفت: تمام دستگاه های خدمات رسان شهری مکلفند برنامه های خود را به تصویب شوراهای شهر برسانند و در ماده قانونی دیگر به دستگاه ها اجازه داده شده تا بهای تصفیه فاضلاب را با صدور عوارض دریافت نمایند که تا کنون عملیاتی نشده است.

 

 


                                                                                                         

                                                                                                                                                     

                                                                         

 

 

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print