| 04 خرداد 1401

شیوه‌نامه مستند سازی دانش و تجارب سازمانی مقامات و مدیران ارشد (6 مرتبه 16) شهرداری تهران حین تکریم

1400/8/30 | 10:27 | 266 | 0

دانش، تجارب و درس­آموخته­های سازمانی مقامات و مدیران ارشد شهرداری تهران به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه فردی و سازمانی، زمانی مفید خواهد بود که گردآوری، مستندسازی، ذخیره و نگهداری شود و به شیوه­ای موثر به اشتراک گذاشته شده و به دیگران انتقال یابد. در غیر این صورت با خروج مقامات و مدیران ارشد از سازمان، دانش و تجربه آنها نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. علاوه بر این، آینده اگرچه تداوم گذشته نیست، اما ثمره اقداماتی است که امروزه در حال انجام است و ادامه و توسعه مسیر و اصلاح آن، جز در پرتو بازنگری تجربیات گذشته میسر نیست و گام نهادن در این فضا با استخراج دانش و تجارب کاری از ذهن مدیران و مستندسازی، انتشار و به اشتراک گذاری آن‌ها امکان­پذیر خواهد بود. از این‌رو، شهرداری تهران در اجرای نظام نامه مصوب مدیریت دانش، بر آن است با تدوین و اجرای این شیوه‌نامه، از فروکاست و هدر رفت سرمایه های دانشی و تجربی مدیران سازمان جلوگیری نماید.

rating
به اشتراک گذاری

واحدهای تخصصی و جاری‌سازی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print