| 04 خرداد 1401

طراحی و پیاده سازی طرح خانه تا مدرسه با دوچرخه به منظور نهادینه سازی فرهنگ دوچرخه سواری و ایجاد امکانات حمل و نقل پاک در منطقه 17 سال 1398

1400/8/26 | 13:08 | 657 | 0
طراحی و پیاده سازی طرح خانه تا مدرسه با دوچرخه به منظور نهادینه سازی فرهنگ دوچرخه سواری و ایجاد امکانات حمل و نقل پاک در منطقه 17 سال 1398

rating
به اشتراک گذاری

چندرسانه‌ای

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print