| 04 آبان 1400

پیشنهادات کاربردی نظام درآمدی شهرداری تهران

1400/6/29 | 11:00 | 178 | 0
پیشنهادات کاربردی  نظام درآمدی شهرداری تهران

پیشنهادات کاربردی  نظام درآمدی شهرداری تهران

 به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران "نشست تخصصی آسیب شناسی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران "با تأکید بر تجربه شهرداری تهران با حضور جعفر قادری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، ناصر امانی؛ عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمد حسین بوچانی؛ رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، وحید عرب؛مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، علی‌اکبر اسدی؛مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور ، بهروز هادی زنوز؛ استاد دانشگاه و مولف کتاب آسیب شناسی نظام درآمدی شهرداری‌ها و گشتاسب مظفری، معاونت مطالعات مدیریت اقتصادی و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد.

در این نشست برخط جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران یکی از مراکز مهم مطالعاتی بشمار می‌آید که در بودجه 1401 و تدوین برنامه بودجه هفتم دولت می تواند مفید فایده واقع شود.حق و حقوق شهرداریها به دلیل فقدان مطالعات در خصوص قوانین مطالبه گرانه شهرداری از دولت به صورت موثر احقاق نشده است.

قادری  اشاره به کاهش حدود اختیارات شهرداری ها افزود: اینکه شهرداری‌ها نمی توانند به صورت مستقیم اقدام به انتشار اوراق مشارکت و دریافت عوارض شهری داشته باشند از قدرت تصمیم ساز بودنشان کاسته است ،باید قوانینی تصویب شود تا این اختیارات به طی مراحل قانونی به شهرداری ها بازگردد.

در ادامه این نشست برخط ناصر امانی نائب رئیس شورای شهر تهران با پر اهمیت و تاریخی خواندن نظام درآمدی شهرداری تهران گفت:رسیدن به یک مفهوم مشترک در این خصوص می تواند برای اولین بار دولت و شهرداری را به یک دستاورد اجماع ساز برساند.

وی مدیریت کلانشهر تهران را به سه بخش تقسیم کرد و افزود: اول اینکه مشکلات تهران از جنس مشکلات سایر کلانشهرهای کشور است، دوما تهران پایتخت است و همه فعالیتهایی بزرگ و تصمیم ساز کشوری در آن متمرکز شده چنانچه در یکصد سال گذشته مرکز کشور بوده و مسئولیت اداره آن بر دوش مدیریت شهری است ودر نهایت تهران منطقه بزرگ شهری  است  که از پهنه آن از فیروزکوه تا قزوین و ورامین گستره شده است. حالا مدیریت این سه مفهوم مشترک روی هم با تمام هزینه‌هایش بر گردن مردم و مدیریت شهری تهران است و مشکلات  انباشته شده آن در این سالها باعث عدم توفیق در رفع آنها شده است.

 وی  با انتقاد از اصلاح قانون شهرداری ها در دهه 60 تصریح کرد: اگر در دهه 60 تصمیماتی گرفته شد و طی آن شهرداری ها برای کسب درآمد و خودکفایی از بودجه دولت منفک شدند دلیل نمی شود با گذشت 30 سال این تصمیم همچنان پابر جا بماند و تغییری نداشته باشد.

امانی افزود: شهرداری به تنهایی نمی توانند تمام مشکلات شهر را حل کنند، چرا باید شهرداری ها از منابع مالی کشور محروم باشند؟ در کشورهای پیشرفته جهان حداقل 50 درصد هزینه ها را دولت می پردازد و شهرداری فقط اداره شهر را به عهده دارد.این در حالی است که در ایران 70 درصد مردم شهر‌نشین هستند وآن قانون که سال 60 تصویب شد برای زمانی به کار می آمد که 70 درصد مردم روستا نشین بودند و شهرها جمعیت کمی داشتند.

وی با درخواست تدوین لوایح جدید متناسب با مدیریت شهری گفت:در نظام درآمدی شهرداری‌ها باید طرحی نو انداخته شود. مدیریت شهری فقط موظف است  شهر را مدیریت کند وباید هرچه زودتر این تفکیک صورت بگیرد تا شهرداری از بحرانی که سالهاست با آن مواجهند خارج شود.

در این نشست برخط  محمد حسین بوچانی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اهمیت نظام درآمدی شهرداری ها در مدیریت شهری گفت: مسئله کلیدی تنظیم درآمدهای پایدار در شهرداری ها در کشور بحثی تاریخی است، ارتباط دولت و شهرداری ها و تعیین تکلیف درآمدهای آنان از مهمترین چالش های تاریخی این دو نهاد است.

  وی تصریح کرد: زمان آزمون و خطا گذشته و مدیریت شهری باید به نظام درآمدی شهرداری ها و تجربه های جهانی که در این خصوص به دست آمده پایند باشد.

بوچانی در ادامه افزود: بحث دوم در بهبود نظام درآمدی شهرداری ها عدم وجود قوانین متقن برای وصول درآمدهای شهرداری از دولت است.

وی با اشاره به بحث سوم مطروحه در نظام درآمدی گفت:شهرداری‌ها زیر ساخت ایجاد می‌کنند و از ایجاد این زیرساخت‌هایی که قاعدتا خدماتی و رفاهی هستند هیچ درآمدی ندارند .

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تاکید کرد: در قانون الزامی برای اینکه تمام ساختمانها در مقابل حریق بیمه شوند، وجود ندارد لکن اگر این قانون  تصویب و اجرایی شود، سازمان آتش نشانی می تواند در ازای مانیتورینگ این ساختمانها ، دارای درآمد باشند و از سوی دیگر  تبلیغات محیطی شهری که موید این موضوع است که هیات مدیره سازمان زیباسازی باید جدی تر به این منبع درآمدی نگاه کنند.

در ادامه این نشست بر خط بهروز هادی زنور عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در خصوص کتاب تالیف شده گفت:برای بهبود نظام درآمدی شهرداری ها باید  تاکید کنم که نرخ شهرنشینی در این  سالها افزایش یافته و چهره ایران از یک کشور روستایی به یک کشور شهری تغییر یافته و همین امر باعث شده تا خدمات و تمرکز جمعیت و تبدیل این شهرها به کانون فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه به منابع درآمدی شهرداری‌ها  گسترش یابد اما به توسعه پایدار دست نیابد.

وی افزود: شهرداری تهران و بسیاری شهرهای ایران دچار ناپایداری مالی هستند به این معنا که در آمدهای ثبات ندارند و هزینه های آنها رو به افزایش است و درآمدهای آنها پاسخگوی بدهی نیست و شهرداری باید با این درآمدها هم بدهی هایش را  بپردازد هم بتواند خدمات ارائه کند.

در ادامه این نشست علی اکبر اسدی، مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تاکید بر وابستگی میان توسعه پایدار شهری و نظام درآمدی گفت: با افزایش فعالیتهای اقتصادی در شهر وسعت جغرافیای شهرها گسترش  و درآمدهای شهری نیز افزایش  می‌یابد بنابر این رویکرد دولت و مجلس در  تصویب قوانین باید  در راستای افزایش درآمد و حدود و اختیارات شهرداری ها توسعه یابد.

وی ایجاد تفاهم در مدیریت شهری را  از اصول توسعه دانست و اعلام:اصلاح ساختاری در نطام درآمدی باید به گونه ای اجرا شود که فقط شهرداری ها را مکلف به کسب درآمد و تامین مالی پروژه های عمرانی نکند بلکه دولت هم متعهد به پرداخت بخشی از این هزینه ها باشد، نه آنکه مانند سنوات گذشته هزینه بیمه کارگران را به شهرداری ها محول کند و بار اضافی به دوششان بگذارد. 

ادامه نشست وحید عرب از سازمان برنامه و بودجه شهرداری تهران با تشکر از کتاب تدوین شده خواستار تدوین ویراست دوم این کتاب شد و افزود:  به نظر می آید برای بهره برداری بیشتر از مطالب کتاب ارزشمند تألیف شده در بخشهایی که آمار و ارقام استفاده شده برای به روز رسانی و اعمال دقت نظر بیشتر با توجه به سرعت در تغییر ارقام نسبت به تألیف ویراست دوم کتاب مذکور اقدام شود که با استقبال رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران واقع شد.

در ادامه این نشست گشتاسب مظفری معاونت مطالعات مدیریت اقتصادی و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با در اولویت قرار دادن مطالبات شهرداری‌ها از دولت افزود:دولت با پرداختن این معوقات می تواند شاهد رونق و توسعه متناسب شهری باشد و رضایت شهروندان از دریافت خدمات حاصل شود. تاکنون برای دریافت این مطالبات به حق نواقص قانونی وجود داشته که امیدواریم با اجرای درست قانون این مطالبه به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print