| 04 آبان 1400

تازه های نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1400/6/24 | 11:04 | 184 | 0
تازه های نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ کتاب «برنامه ریزی میادین محلی به مثابه عرصه های عمومی (با تأکید بر میادین محله نارمک تهران)» به تألیف موسی پژوهان و کتاب «استاندارد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی» به تألیف ITDP و ترجمه افشین خضرلوی، مقدم زینب ملازاده، محمدرضا یاس کندی، پیام یزدی، حسن صادقی و حسنیه عبدالهیان توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شدند.

کتاب «برنامه ریزی میادین محلی به مثابه عرصه های عمومی»، با بهره گیری از نظرات معتبر جهانی و یافته های سایر صاحب نظران در خصوص میادین محلی قصد دارد تا در دو بخش و چهار فصل مجزا به مفهوم شناسی و عملکرد میدان در شهر، میدان مسکونی در محله و نیز معرفی فرایند برنامه ریزی مشارکت محور برای احیای میادین پرداخته تا از این رهگذر توجه مخاطبان خود را به یکی از مهمترین عرصه های عمومی شهر تهران که در بطن رشد شتاب زده شهر طی دهه های اخیر در حال از دست دادن عملکردهای مطلوب خود در دل محلات مسکونی هستند، جلب نماید. اهمیت کتاب حاضر برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان حوزه مطالعات شهری بالاخص میادین محلی در تهران در این است که منابع بسیار ناچیزی در ادبیات داخل کشور در زمینه میادین محلی و فرایند برنامه ریزی برای احیای آنها وجود دارد.

در خلاصه ای از کتاب «استاندارد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی» آمده است: نسخه جدید Tod standard، سنگ بنایی است برای تعریف ما از توسعه شهری، که نه تنها کاربری ها و حمل و نقل، بلکه افراد، فعالیت ها و فرصت ها را نیز به صورت یکپارچه ای درمی آورد. همچنین سبب می شود تا ساختمان ها و زیرساخت ها نیازهای همه افراد را، بدون در نظر گرفتن سن، توانایی، ویژگی های جمعیتی یا درآمدی و در هر مقیاسی از توسعه برآورده کنند. همچنین این استاندارد به دولت ها کمک می کند که برنامه ها، سیاست ها، دستورالعمل ها، قوانین و الویت های سرمایه گذاری خود را در راستای ترویج دسترسی برای همه افراد به عنوان یک کالای عمومی ابتدایی، منبع آزادی و کرامت، و یک رکن مهم برای ساختن عادلانه شهرها طراحی کنند.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print