| 18 آذر 1400

توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شد

1400/6/1 | 19:44 | 303 | 0
توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شد

کتاب های «مدیریت پروژه ی محیط زیستی (اصول، روش ها، فرآیندها)» و «شهرهایی برای دوچرخه سواری (تجربهشهرهای اروپایی)» توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ کتاب «مدیریت پروژه ی محیط زیستی (اصول، روش ها،فرآیندها)» به تألیف ابنیزر اشولارین و جوزف ال آوانگ و ترجمه مجید فراهانی و مهدی بهروش و کتاب «شهرهایی برایدوچرخه سواری (تجربه شهرهای اروپایی)» به تألیف روس اولدنیزل، مارتین امانوئل، آلبرت دلابروهز و فرانک ورارت باترجمه مهدی حسن زاده و فاطمه بابایی توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شدند.

کتاب «مدیریت پروژه ی محیط زیستی( اصول، روش ها، فرآیندها)»، به عنوان یک کتاب مرجع برای دانشجویانکارشناسی و کارشناسی ارشد، دکتری، محققان و افراد غیرمتخصص علاقمند به روش مدیریت پروژه زیست محیطی ازطریق به کارگیری اصول مدیریت پروژه با استفاده از فرآیندها، ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه های محیط زیستی و‌بهبود تخصص برنامه ریزی، پایش و ارزیابی پروژه های محیط زیستی نوشته شده است. 

کتاب «شهرهایی برای دوچرخه سواری (تجربه شهرهای اروپایی)»، چهارده شهر اروپایی را پوشش می دهد تا تفاوت هایقابل توجه در دوچرخه سواری امروزین از پایتخت هایی نظیر (آمستردام، کپنهاگ، استکهلم و بوداپست) تا مراکز صنعتینظیر (بازل، لیون، منچستر، آنتورپ و هانوفر) و شهرهای تجاری نظیر (آیندهوون، مالمو) و... را توضیح دهد و به سوالی کهبه ظاهر ساده است، پاسخ بدهد: چگونه می توان شباهت ها و تفاوت های دوچرخه سواری در این شهرهای اروپایی را درطول زمان توضیح داد؟

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print