| 12 مرداد 1400

اعطای رتبه علمی «ب» از وزارت علوم به نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری

1400/4/27 | 10:32 | 74 | 0
اعطای رتبه علمی «ب» از وزارت علوم به نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری

نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از سوی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم موفق به دریافت رتبه ب نشریات علمی شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری به صاحب امتیازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ در ارزیابی این سال موفق به کسب رتبه «ب» شده است.
لازم به توضیح است این ارزیابی توسط محسن شریفی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید شده است.
مرکز مطالعات و برنامه ریزی از تمامی صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه جهت ارسال مقالات دعوت بعمل می آورد.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print