| 03 اردیبهشت 1400

لزوم تأمین زیر ساخت ها و برنامه ریزی برای اجرائی شدن پایلوت پروژه مدیریت دانش

1400/1/17 | 12:02 | 100 | 0
لزوم تأمین زیر ساخت ها و برنامه ریزی برای اجرائی شدن پایلوت پروژه مدیریت دانش

ششمین نشست شورای پژوهش و نوآوری شهرداری منطقه 18 تهران در راستای تصمیم سازی و اتخاذ تدابیر علمی برای پیشبرد پروژه های متعدد مدیریت شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، در این نشست که با حضور سید محمد فیاض، شهردار منطقه 18، محمد حسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، گشتاسب مظفری، معاون مطالعات و برنامه ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، پروین عامری مهاباد، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 18 و مریم ابهری، مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق مرکز برگزار شد، گزارش جامعی از وضعیت پروژه های شاخص منطقه 18 طی سالهای اخیر ارائه و در ادامه نیز محورهای کلی فعالیت های پژوهشی مدیریت شهری برای حاضرین تبیین و تشریح گردید.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به این نکته که در این دوره مدیریت شهری، موانع زیادی برای ارائه فعالیت های پژوهشی وجود دارد، بیان کرد: حضور افرادی که شهر را بهتر می شناسند و تجارب برتری در حوزه مدیریت شهری دارند، از جمله شهردار منطقه 18 سبب شده که اقدامات شاخصی انجام و بازدهی این قبیل تدابیر بازتاب خوبی داشته باشد.

بوچانی در ادامه پیرامون وضعیت مطالعات و پژوهش های شهری نیز اظهار داشت: پروژه ها باید نوآورانه و دغدغه مند و در جهت حل مسائل مناطق باشند، چرا که این امر می تواند تهران را به یک موقعیت برتر در دنیا و منطقه ارتقاء داده و معرفی نماید.
در ادامه این نشست پروین عامری مهاباد، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 18 به تشریح روند پروژه های مطالعاتی در دست اجرا، از جمله ساماندهی محور صنعتی فتح، بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی، بازیافت سرشاخه های اشجار و برنامه ریزی جهت اجرای پایلوت پروژه مدیریت دانش و مستند سازی تجارب مدیریت شهری پرداخت.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print