| 03 اردیبهشت 1400

گزارش تصویری دیدار مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1400/1/11 | 11:39 | 94 | 0
گزارش تصویری دیدار مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print