| 27 دی 1399

کتاب «هزینه بالای پارکینگ رایگان» منتشر شد

1399/10/14 | 12:13 | 100 | 0
کتاب «هزینه بالای پارکینگ رایگان» منتشر شد

کتاب «هزینه بالای پارکینگ رایگان» توسط مدیریت مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور زیر ساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ کتاب «هزینه بالای پارکینگ رایگان» توسط پروفسور دونالد شوپ نگاشته شده است. در این کتاب پیرامون اصلاحات در قبال سه سیاست عمده بحث شده است، این سیاست ها عبارتند از: 1) تعیین قیمت های مناسب برای پارکینگ حاشیه ای 2) بازگرداندن درآمد پارکینگ برای پرداخت خدمات عمومی محلی و 3) حذف الزامات حداقل پارکینگ. در طی چند دهه اخیر سیاست های نامناسب در خصوص پارکینگ آسیب های بسیاری را به شهرها واردکرده است که می توان با اصلاح آن ها مدیریت شهرها را بهبود بخشید.

دونالد شوپ در این کتاب عنوان می کند: 11مطالعه انجام شده بین سال های 1991 تا 2001 نشان داده است که به صورت متوسط 30 درصد از خودروها در یک ترافیک پرازدحام در حال گشت زدن برای یافتن پارکینگ هستند. مطالعه های جدید نیز نشان می دهند که تعداد زیادی از رانندگان به مانند شاهین هایی که به دنبال شکار می گردند، در جستجوی پارکینگ حاشیه ای هستند. برای مثال، زمانی که محققان با رانندگانی که در محل چراغ های راهنمایی در شهر نیویورک توقف کرده بودند، مصاحبه نمودند، دریافتند که 22 درصد از رانندگان در یکی از خیابان های منهتن و 54 درصد رانندگان در خیابانی در بروکلین در حال گشت زدن برای یافتن پارکینگ بوده اند. در مطالعه ای دیگر، مطالعه کنندگان دریافتند که زمان متوسط برای یافتن جای پارک حاشیه ای در 14بلوک در بخش بالایی غرب منهتن برابر 1/3دقیقه و میانگین مسافت گشت زدن 31/0مایل است. از این یافته ها استفاده شده و تخمین زده شده است که پارکینگ حاشیه ای ارزان قیمت گذاری شده در این 14بلوک به تنهایی در جدول 311000 مایل سفر خودرویی  و 324 تن کربن دی اکسید اضافی در سال ایجاد می کند.

کتاب «هزینه بالای پارکینگ رایگان» توسط مهدی امیری پور ترجمه و توسط انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال جاری منتشر شده است.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print