| 27 دی 1399

تنها راه عبور از مشکلات شهری انجام پژوهش است

1399/10/9 | 17:23 | 65 | 0
تنها راه عبور از مشکلات شهری انجام پژوهش است

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تاکید کرد: تنها راه عبور از مشکلات شهر تهران توجه مدیران به امر پژوهش است و تصمیمات مدیریتی بدون مطالعه، شهر را به مخاطره می اندازد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ محمد حسین بوچانی در دیدار خود با مجتبی شکری، شهردار منطقه ۱۳ که با حضور گشتاسب مظفری، معاون مطالعات و برنامه ریزی مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی مرکز و مریم ابهری، مدیر مطالعات امور مناطق برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: نزدیک به دو دهه است که در مقررات ملی ساختمان همانطور که تامین پارکینگ مورد نیاز یک ساختمان در حال ساخت تاکید شده است، به ایجاد اتاق جمع آوری و تفکیک پسماند نیز تاکید شده است اما تا کنون به این بخش از قانون توجهی نشده است و همین مساله مدیریت پسماند شهر تهران را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است که می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به شهر وارد کند.

وی ادامه داد: یکی از مزیت های طرح جامع پسماند شهر تهران که توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی در حال تهیه و تدوین است تا برای تصویب به شورای شهر تهران ارسال شود، این است که باید تمامی مخازن جمع اوری زباله از سطح شهر جمع اوری شود.

در ادامه این نشست مدیریت مطالعات و امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نیز گفت: بر اساس نظام نامه ابلاغی شهردار تهران، مقرر شده است تمامی مطالعات پژوهشی که در شهرداری تهران باید با رویکرد مدیریت یکپارچه و یا نظارت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شود.

مریم ابهری با بیان اینکه برای اجرایی کردن این ابلاغیه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سیاست های خود را بر مبنای یکپارچگی قرار داده است، افزود: راهبری مطالعات، سیاستگذاری و نظارت بر تمامی فعالیت ها، ارائه راهکارهای پژوهشی برای حل معضلات شهر تهران، پشتیبانی پژوهشی از تمامی فعالیت های شهری با به کار گیری منابع پژوهشی و انجام فعالیت های پژوهشی درون و برون سازمانی با همکاری مراکز آموزشی و دانشگاهی از جمله سیاست های تعیین شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: برای انجام این رویکرد مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خود را ملزم به ارتباط با تمام معاونت ها، سازمان ها و مناطق کرده است که متناسب با آن نیز مدیریت مطالعات امور مناطق شهرداری تهران ایجاد شده است. همچنین برای اجرایی شدن این سیاست ها کمیته پژوهشی امور مناطق ایجاد شده که ریاست آن را معاون امور مناطق شهردار تهران برعهده دارند.

در ادامه این نشست گشتاسب مظفری، معاون مطالعات و برنامه ریزی مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات بیان کرد: از سال 1390 که مدیریت مطالعات امور مناطق در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ایجاد شده، بیش از 250 پژوهش برای مناطق 22گانه شهر تهران انجام شده است.

مظفری با بیان اینکه در دوره جدید ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تعریف جدیدی از نیازهای مطالعاتی برای مناطق انجام شده است، گفت: بر همین مبنا و بر اساس ابلاغیه شهردار تهران کمیته پژوهش و نوآوری مناطق 22گانه شهر تهران راه اندازی شود که در طول این مدت برخی مناطق بسیار فعال بوده اند.

معاون مطالعات و برنامه ریزی مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در بخش دیگر صحبت های خود با اشاره به اهداف شورای پژوهش و نوآوری مناطق 22گانه شهر تهران گفت: ایجاد ساز و کار اثر بخش و کارآمد درتصمیم گیری های علمی و نظام مند، ارتقای جایگاه پژوهش و همچنین بستر سازی برای اتخاذ تصمیمات دانش پایه مهمترین اهدافی است که در قالب این کمیته دنبال می شود.

برنامه محوری بر پایه پژوهش در دستور کار مدیران منطقه 13

در ادامه این نشست شهردار منطقه 13 با اشاره بر لزوم اجرای فعالیت های شهری با محوریت پژوهش تاکید کرد و گفت: گذر از تصمیمات کوتاه مدت، مقطعی و روزمره به برنامه های میان مدت و بلند مدت بر اساس نیازهای توسعه شهری مساله ای است که به عنوان برنامه محوری در دستور کار  مدیران منطقه ۱۳قرار گرفته است.

شکری ادامه داد: معتقدیم عدم توجه به انجام پژوهش در تصمیم گیری ها باعث بروز آسیب های متعدد برای شهر و شهروندان می شود.

به اعتقاد وی؛ در قرن حاضر شهرهایی قابلیت رقابت پذیری توسعه و پیشرفت را دارند که مدیریت دانش محور داشته باشند.

براساس این گزارش حکم ریاست شورای پژوهش و نوآوری منطقه ۱۳ توسط رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به شهردار منطقه ۱۳ اعطا شد.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print