| 27 دی 1399

اعطای جایزه بین المللی مجمع شهرداران آسیایی برای حکمروایی و شکوفایی شهری

1399/4/9 | 15:44 | 124 | 0
اعطای جایزه بین المللی مجمع شهرداران آسیایی برای حکمروایی و شکوفایی شهری

در هفتمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی تصویب شد؛

معاون مطالعات و برنامه ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از تصویب جایزه بین المللی مجمع شهرداران آسیایی برای حکمروایی و شکوفایی شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنام ریزی شهر تهران، گشتاسب مظفری با بیان این مطلب افزود: جایزه سه سالانه مجمع شهرداران آسیایی با هدف کمک به بهبود حکمروایی محلی و شکوفایی و رونق شهرهای آسیایی تهیه شده و قرار است هر سه سال یکبار به شهرداران و مدیران و شخصیت های برتر شهری بابت اقدامات و فعالیت های خلاقانه و نوآورانه آنان در مسیر آرمان ها و اهداف مجمع، اهدا شود.
وی ادامه داد: اهداف چهارگانه مجمع شامل: تشویق شهرهای آسیایی به افزایش همگرایی و مشارکت با یکدیگر، ارتقا کیفیت زندگی شهروندان، تقدیر از اقدامات برجسته شهرداران، مدیران شهری و دولت های محلی و اطلاع رسانی و حمایت از طرح های نواورانه و خلاقانه موفق در زمینه های مختلف مدیریت شهری است.
معاون مطالعات و برنامه ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی با بیان اینکه این جایزه بین¬المللی بر اساس اهداف و شاخص های تعریف شده برای نخستین بار در سال ۲۰۲۱ به نفرات برتر انتخابی اهدا خواهد شد، یادآور شد: پس از برگزاری موفق اولین دور از اهدا این جوایز، به صورت دوره ای هر سه سال یکبار به ۵ ابتکار و اقدام برجسته (بر اساس نتایج ارزیابی داوران مستقل) در زمینه های مدیریت شهری اهدا خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مجمع شهرداران آسیایی به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و غیر دولتی بین المللی در سال ۲۰۰۸ با پیشنهاد و حمایت شهرداری تهران پایه گذاری گردیده است که تلاش دارد با تقویت همگرایی میان شهرها، شهرداران و شهروندان آسیایی، مسیر دست یابی به توسعه پایدار و همه جانبه شهرها را فراهم کند.. هم اکنون بیش از یکصد شهر آسیایی با این سازمان ارتباط دارند و از این میان حدود هفتاد شهر آسیایی به عضویت این سازمان درآمده اند.
ارکان تصمیم گیری و راهبری این سازمان شامل مجمع عمومی مرکب از تمامی شهرداران شهرهای عضو ، هیات اجرایی متشکل از 21 شهر آسیایی منتخب مجمع، دبیرکل، و دبیرخانه دائمی است که در تهران مستقر است.

 

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print