| 27 دی 1399

بازنگری در نظام مرزبندی مناطق 22گانه پایتخت

1399/3/27 | 14:28 | 285 | 0
بازنگری در نظام مرزبندی مناطق 22گانه پایتخت

در ششمین کمیته پژوهشی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بررسی شد؛

نخستین گزارش پروژه مطالعاتی بازنگری در نظام مرزبندی محلات، نواحی و مناطق 22گانه شهر تهران به عنوان یکی از مهمترین طرح های مطالعاتی شهرداری پایتخت در ششمین کمیته پژوهشی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، این نشست که با حضور شاپور رستمی، معاون امور مناطق شهردار تهران، محمد حسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، اعضای کمیته پژوهشی و مجری این پروژه مطالعاتی به صورت برخط برگزارشد و گزارشی از مطالعاتی که تا کنون توسط ناظر این طرح انجام شده بود، قرائت شد.

این پروژه یکی از مهمترین طرح های مطالعاتی شهر تهران است که بعد از اتمام و مشخص شدن نتایج آن می تواند تغییرات اساسی در نظام مرزبندی مناطق شهر تهران ایجاد کرده و یکی از مهم ترین دستاوردهای مدیریت شهری در این دوره محسوب می شود.

یکی از مهم ترین اهداف اجرای این طرح مطالعاتی بزرگ حل مسائل و مشکلات مرز بندی مناطق شهر تهران و آسیب شناسی این مساله است تا بتواند پیشنهاد و راهکارهای اثر بخش علمی و کاربردی ای را در این زمینه ارائه دهد.

طبق پیش بینی های انجام شده یک سال برای تکمیل و اجرای این پروژه زمان لازم است تا به غیر از بررسی نظام مرزبندی فعلی مناطق، امکان بازنگری و تدقیق مرز ناحیه هایی که در حریم شهر قرار دارند ایجاد کند.

اجرای این پروژه مطالعاتی یکی از مهم ترین درخواست های مناطق 22 گانه شهر تهران از مرکز مطالعات و برنامه ریزی  شهر تهران بود که بعد از تهیه طرح اولیه ضرورت انجام این پژوهش، فراخوانی برای انتخاب مجری این طرح منتشر و طبق ضوابط قانونی و علمی ناظر و مجری این طرح مشخص شد.

لازم به توضیح است، مرزبندی مناطق22 گانه شهر تهران یکی از مهمترین مشکلات و موضوعاتی است که از زمان طرح جامع فرمان فرمایان مصوب 1349 مطرح بوده و با گذشت زمان این مساله پیچیده تر شده است. بررسی های اولیه نشان می دهد مفاهیم جدیدی مانند تاب آوری شهری، آلودگی هوا، مدیریت یکپارچه و هماهنگی های بین نهادی و ...که در برنامه ریزی مدیریت شهری وجود دارد با این نظام تقسیم بندی فعلی نا متجانس است.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print