| 27 دی 1399

بهبود الگوی شهرداری تهران برای استفاده ازتجارب مدیران بازنشسته

1399/3/21 | 12:31 | 129 | 0
بهبود الگوی شهرداری تهران برای استفاده ازتجارب مدیران بازنشسته

در نشست بررسی نظام نامه پیشنهادی مدیریت دانش و مرکز اسناد شهرداری تهران به تصویب رسید؛

نشست بررسی نظام نامه پیشنهادی مدیریت دانش و مرکز اسناد و همچنین بررسی آیین نامه مستند­سازی درس آموخته­ های سازمانی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با حضور حامد مظاهریان، معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، محمد حسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و جمعی از معاونان این مجموعه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، در ابتدای نشست آقای دکتر نظری به عنوان دبیر شورای سیاست گذاری گزارشی از مباحث و خروجی­ های کمیته کارشناسی در خصوص نظام نامه ارائه کرد و سپس اعضای نشست به بحث در خصوص موضوعات پرداختند.

در این نشست در خصوص کلیات نظام ­نامه مدیریت دانش و مرکزاسناد مصوب شد تا موضوع مرکز اسناد با توجه به تفاوت در ماهیت و ویژگی ­ها از نظام نامه مدیریت دانش منفک شده و در یک آیین­ نامه دیگر ارائه شود. همچنین با توجه به دستور مشاور و مدیرکل دفتر شهردار در خصوص ایجاد مرکز اسناد، مرکز مطالعات و برنامه ­ریزی شهر تهران مامور تدوین نظامنامه و آیین­ نامه­ های مرتبط با مرکز اسناد شد.

بر اساس این گزارش مصوب شد تا در خصوص فرمت اجرایی­ سازی موضوع درس آموخته­ ها، مرکز مطالعات و برنامه ­ریزی شهر تهران و اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران الگوی وزارت خارجه در خصوص ثبت درس آموخته­­ های سفرای بازگشته از ماموریت را بررسی و پیشنهادی در خصوص بهبود الگوی شهرداری تهران را به شورا ارائه کند. همچنین پس از اجرای فرآیند ثبت درس آموخته­ ها و تجارب مدیران و بازنشسته­ ها در دوره پایلوت (یک تا سه ماه) شورا در خصوص ساختار و مکان فیزیکی پیش ­بینی شده در نظام نامه تصمیم­ گیری می­ کند.

آخرین مصوبه اعضا درباره دستور جلسه کلیات نظام نامه مدیریت دانش و مرکز اسناد، این بود که حکم مدیران مطالعات و برنامه­ ریزی به عنوان دبیر کمیته­ های استخراج تجارب پیش­ بینی شده در نظام نامه و سایر افراد از جمله نخبگان در صورت نیاز از سوی رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران صادر و ابلاغ شود.

همچنین در بررسی دستور جلسه روش اجرایی کردن مدیریت دانش در بخش درس آموخته ­ها اعضا تصویب کردند: اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران، چک لیستی از اقدامات متناسب با فرآیندهای مرتبط در خصوص افراد گروه هدف تدوین و به شورا ارائه کند. همچنین مقرر شد در گام نخست موضوع درس آموخته ­های مدیران گذشته - در دوره تکریم - به عنوان فرآیند راه حل محور در اولویت اجرایی در مرکز مطالعات قرار گرفته و گزارش نتایج به شورا ارائه شود.

در ادامه اعضا مصوب کردند تا مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص چگونگی ارائه خروجی ­ها در لبه اینترنت تصمیم گیری کنند و ارائه خروجی ­ها بر سامانه پژوهشیار از نظر شورا در اولویت باشد. همچنین گزارش ­­های خروجی­ های ثبت درس آموخته ­ها باید با بهره­ گیری از تجارب سایر سازمان­ ها، از ویژگی ­های ساختار علمی، قابلیت انتقال تجارب و هویت ­سازی برای ارائه­ دهنده درس ­آموخته ­ها برخوردار بوده و بتواند ضمن تخصیص ارزش، منجر به افزایش میزان مشارکت در فرآیند از سوی سایر افراد شود. گزارش ­ها باید از گرافیک یکسان برخوردار بوده و ضمن درج عکس اشخاص بتواند به صورت کتابچه­ های دانشی در سطح سازمان ارائه گردد و مرکز مطالعات می ­تواند در قالب گزارش ­های دانش­ شهر به ثبت تجارب و درس آموخته های افراد بازنشسته شهرداری تهران بپردازد.

در جلسه فوق حامد مظاهریان، معاون برنامه­ ریزی توسعه شهری و امور شورا، محمدحسین بوچانی، رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سجاد احمدوند، مدیر کل تشکیلات و بهبود روش­ها، داور نظری، مدیر کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران، سید مرتضی میرپور، مدیرکل برنامه ریزی و آموزش، نوید نظافتی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از معاونان و مدیران مرکز مطالعات حضور داشتند.

 

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print