| 06 آذر 1400

روشهای بازیافت پسابها و فاضلابهای شهری و بررسی امکان استفاده از آنها به عنوان منابع آب نامتعارف در فضای سبز شهر تهران

1400/9/1 | 09:29 | 21 | 0
روشهای بازیافت پسابها و فاضلابهای شهری و بررسی امکان استفاده از آنها به عنوان منابع آب نامتعارف در فضای سبز شهر تهران

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print