| 25 شهریور 1400

بهره‌گیری از تکنیک ارزیابی معکوس در ارزشیابی عملکرد کارکنان شهرداری تهران از سال 1393 به‌منظور دستیابی به نتایج واقعی

1400/6/7 | 12:52 | 49 | 0
بهره‌گیری از تکنیک ارزیابی معکوس در ارزشیابی عملکرد کارکنان شهرداری تهران از سال 1393 به‌منظور دستیابی به نتایج واقعی

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print