| 25 شهریور 1400

تحول شکل شهرنشینی به نفع کودکان (کتابچه راهنما در باب برنامه ریزی شهری کودک مدار)

1400/5/7 | 19:28 | 121 | 0
تحول شکل شهرنشینی به نفع کودکان (کتابچه راهنما در باب برنامه ریزی شهری کودک مدار)

کودکان عاملان شکل‌دهنده جامعه آینده، هستند که اجتماع‌پذیری و آگاهی شهروندی خود را در محیط اجتماع و مکان شهر و فضای عمومی می‌یابند. برنامه‌ریزی و طراحی محیط شهری دوستدار کودک به ایجاد جامعه‌ای همبسته و با حس تعلق کمک می‌کند. کتاب حاضر سندی ارزشمند به تلاش سازمان یونیسف در تبیین ضرورت اهمیت‌بخشی به کودک در مراحل برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، اجرا و پایش پروژه‌های عمرانی در شهرها بوده و در زمینة چگونگی ترویج کودک‌مداری، حمایت از طرح‌های کودک-محور، ارائه‌ی شواهد و نمونه‌های موفق در نقاط مختلف جهان و راه‌حل‌های مشارکت با کودک و همچنین جلب نظر ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران رهنمون‌های قابل تأملی را ارائه می‌دهد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print