| 25 شهریور 1400

تهران گردی پابه پای احمد مسجد جامعی

1400/5/7 | 19:21 | 118 | 0
تهران گردی پابه پای احمد مسجد جامعی

امروزه رشد سریع و گاه ناهنجار مراکز شهری، افزایش جمعیت شهرها و گسترش ساخت وسازهای نامناسب باعث وارد شدن زیان بیشتر به بافت های تاریخی و بی هویتی شهر مي شود. تهران نیز در صد سال اخیر تغییر و تحولات زیادی را تجربه کرده و از شهری کوچک با جمعیت 15 هزار نفر در ابتدای قرن به یکی از بزرگترین شهرهای جهان با جمعیت حدود 9 میلیون نفر تبدیل شده است. به موازات این رشد جمعیت که تغییرات زیادی را به آن تحمیل کرده، روند مدرن شدن تحت تأثیر روند جهانی مشابه نیز چهره شهر را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه غلبه گفتمان توسعه عمرانی از یک سو و گفتمان اقتصادی و درآمدزایی از سوی دیگر، در چند دهه اخیر باعث شدتوجه به مباحث اجتماعی و فرهنگی و هویت شهری تحت الشعاع قرار گیرد، در چند سال اخیر تلاش برای احیای این بعد از شهر و توجه به آن افزایش یافته است. یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه سلسله بازدیدهایی است که احمد مسجدجامعی، رئیس وقت شورای شهر تهران، از مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۴، از اماکن تاریخی و فرهنگی کمتر شناخته شده انجام داده است. این بازدیدها با همراهی گروهی از مدیران شهری، علاقه مندان موضوع و اهالی رسانه که نقش مهمی در آگاهی رسانی و در معرض دید عموم گذاشتن مشکلات و معضلات موجود داشتند، انجام شد. این اقدام اگرچه در آغاز چندان جدی گرفته نشد و صرفاً گشت و گذاری در شهر قلمداد می شد، اما راهی برای احیا یا از تصرف خارج شدن بسیاری از اماکن تاریخی از جمله طاق تیمچه، کاخ تاریخی عشر تآباد، مقبره صوراسرافیل و تثبیت فضای سبز و تغییر پهنه باغات و... شد. در این کتاب تلاش شده اطلاعات مربوط به بازدیدهای انجام شده مستند و ثبت شده و گامی در جهت شناساندن و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی تهران برداشته شود. امید است از این رهگذر زمینه احیا و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های تاریخی و فرهنگی شهر و ارتقای جایگاه این نوع میراث در برنامه ریزی های شهری فراهم گردد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print