| 04 آبان 1400

نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه برای مدیریت بحران

1400/5/7 | 19:17 | 83 | 0
نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه برای مدیریت بحران

پیشرفت و گسترش جوامع شهری همواره باعث افزایش آسیب‌پذیری فیزیکی و اقتصادی – اجتماعی ناشی از مخاطرات طبیعی در کلان‌شهرها می‌شود. از طرفی افزایش تاب‌آوری کلان‌شهرها در برابر مخاطرات زمین‌شناختی از اهمیت ویژه‌‌ای در زمان رخداد‌های طبیعی برخوردار است. یکی از راه‌های کاهش ریسک مخاطرات زمین‌شناختی نظیر زلزله، سیل، فرونشست و زمین‌لغزش، شناخت درست این مخاطرات و ابزارهای کاهش ریسک آن‌ها است. در دنیا با پیشرفت فنّاوری، ابزارهای هوشمند نظیر تلفن‌های هوشمند نقش پررنگی را در زندگی مردم بازی می‌کنند و استفاده از آن‌ها در حوزه بلایای طبیعی در حال گسترش است. ازاین‌رو مجموعه حاضر سعی دارد تا با تدوین چارچوب و ملزومات استفاده از تلفن‌های هوشمند، در کاهش مخاطرات زمین‌شناختی و مدیریت بحران ناشی از آن‌ها گام‌های نخست را بردارد.

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print