| 04 آبان 1400

سوانح ثانویۀ ناشی از زلزله و امکان رخداد آنها در شهر تهران

1400/5/7 | 19:13 | 97 | 0
سوانح ثانویۀ ناشی از زلزله و امکان رخداد آنها در شهر تهران

هرچند خطر زمین لرزه در شهر تهران به عنوان یکی از مهمترین چالش های ناشی از مخاطرات طبیعی، همواره مورد توجه مردم و مسئولان کشور بوده است، لیکن خطرات ثانویه ناشی از زلزله تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و برنامه جامعی نیز برای مدیریت و کاهش اثرات این مخاطرات در طرح های توسعه شهر تهران تدوین نشده است. در این کتاب تلاش شده تا به زبان ساده، مهمترین مخاطرات ثانویه ناشی از وقوع زلزله در شهر تهران در ابعاد مختلف زمین شناختی و صنعتی مورد بحث قرار گیرد و راه کارهایی برای شناسایی و مدیریت اثرات آنها بصورت اجمالی معرفی شود. این اطلاعات می تواند در تدوین طرحهای کاهش ریسک مخاطرات، تهیه برنامه های توسعه و بهبود وضعیت موجود شهر تهران، و همچنین مدیریت بحران سوانح در این شهر، مورد استفاده جامعه علمی، مسئولان حوزه های ذیربط و سایر ذینفعان قرار گیرد. 

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print