| 04 آبان 1400

آینده مشاغل پس از کووید 19

1400/5/7 | 18:54 | 100 | 0
آینده مشاغل پس از کووید 19

پاندمی کووید 19 بازار کار جهانی را در سال 2020 مختل کرد. پیامدهای کوتاه‌مدت ناگهانی و اغلب شدید بودند: میلیونها نفر به مرخصی اجباری فرستاده شدند یا شغلشان را از دست دادند، و دیگران به‌سرعت شرایط خود را برای کار در خانه تطبیق دادند، چراکه دفاتر کار بسته می‌شدند. بسیاری از کارمندان در گروه مشاغل ضروری بودند و به کار خود در بیمارستانها، سوپرمارکت‌ها، کامیونهای حمل زباله و انبارها، البته با رعایت پروتکلهای جدید بهداشتی برای کاهش انتشار این ویروس جدید، ادامه دادند. در این مستند تأثیرات بلندمدتی که ویروس کرونا ممکن است به بازار کار در سال‌های پیشرو تحمیل کند مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از عواملی که در این دوران اهمیت خود را نشان داده است، نزدیکی فیزیکی افراد و سطح تعاملات انسانی در مشاغل و محل کارهای مختلف بوده. در مشاغلی که این موضوع مهم‌تر می باشد تغییرات بیشتری مشاهده شده است. در این کتاب تلاش شده تأثیرات پایدار این ویروس بر تقاضای نیروی کار، درآمیختن مشاغل و مهارت‌های موردنیاز کارکنان، و همچنین ضرورت اطلاع از آن‌ها برای پیشگامان اقتصادی و سیاستگذاران مطرح شود.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print