| 12 مرداد 1400

رتبه‌بندي کلان‌شهرهای ایران براساس شاخص پيشرفت شهري ايران (IUPI)

1400/3/12 | 14:31 | 52 | 0
رتبه‌بندي کلان‌شهرهای ایران براساس شاخص پيشرفت شهري ايران (IUPI)

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print