| 30 مهر 1400

ارزیابی مقایسه ای سیستم مترو با تأکید بر عملکرد متروي تهران

1400/1/19 | 12:45 | 279 | 0
ارزیابی مقایسه ای سیستم مترو با تأکید بر عملکرد متروي تهران

این کتاب حاصل پژوهش در ارزیابی عملکرد سیستم مترو با استفاده از روش ارزیابی مقایسه‌ای است که مقایسه و شناسایی بهترین تجربیات برای اتخاذ و اجرا به منظور دستیابی به بهبود در عملکرد سیستم مترو را شامل شده و در آن، نسبت به ارائۀ روش‌شناسی ارزیابی مقایسه‌ای و همچنین، مقایسۀ سیستم متروی شهر تهران با برخی دیگر از سیستم‌های متروی جهان اقدام شده و حاوی آموزه‌های زیادی برای استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان ‌به مسائل حمل‌و‌نقل شهری است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print