| 30 مهر 1400

حمل و نقل هوشمند، طراحی معابر حمایت کننده جوامع پایدار

1400/1/19 | 12:32 | 455 | 0
حمل و نقل هوشمند، طراحی معابر حمایت کننده جوامع پایدار

کتاب راهنمای حمل ونقل هوشمند- طراحی معابر حمایت ‏کنندۀ جوامع پایدار می‌تواند به‌‌عنوان یک نقشۀ راه قابل ‌اتکا برای طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل شهری شناخته شود. این کتاب  تعامل هوشمند حمل‏ونقل با بافت محیط را تشریح می کند و سعی دارد با ایجاد تفکری یکپارچه، پیوندی قوی بین طراحان شهری و برنامه‌ریزان حمل‌ونقل ایجاد نماید. این تعامل سازنده در دو حوزۀ شهرسازی و حمل‌ونقل، می‌تواند بافت شهر را به‌عنوان یکی از اصول توسعۀ پایدار در نظر گرفته و بازتعریفی از شهر پاسخ‌گو و زندگی‌پذیر ارائه دهد. بنابراین، توجه به مبانی بیان‌شده در این کتاب، کلیدی برای ترویج دستیابی به جوامع سرزنده و پایدار است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print