| 30 مهر 1400

مسكن پايدار براي شهرهاي پايدار، چارچوب سياستي براي كشورهاي در حال توسعه

1400/1/19 | 12:17 | 322 | 0
مسكن پايدار براي شهرهاي پايدار، چارچوب سياستي براي كشورهاي در حال توسعه

در این کتاب مفاهیم و ملاحظات کلیدی پشتیبان ایده مسکن پایدار مورد تأکید قرار گرفته است و چارچوبی جامع به منظور طرح‌ریزی سیاست‌های مسکن پایدار و اقدامات عملی مربوطه ارائه می‌گردد. مسکن پایدار اغلب از منظری عمدتاً «سبز» (بعنوان مثال، ذخیره منابع، کاهش گازهای گلخانه‌ای) مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، اما درکتاب حاضر رویکردی جامع مورد توجه می‌باشد که عملکردهای چندگانه مسکن (در قالب یک نظام کالبدی و درعین حال اجتماعی) به رسمیت شناخته ‌شده و تلاش بر آن است تا ابعاد پایداری مسکن که شامل ابعاد محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است ارتقا یافته و هماهنگ‌سازی شوند.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print