| 26 مهر 1400

خود ایمنی شهر؛ رهیافتی برای پیشگیری از حوادثی مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو

1399/11/6 | 11:29 | 314 | 0
خود ایمنی شهر؛ رهیافتی برای پیشگیری از حوادثی مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو

عناصر گوناگونی سازه ­های نظام شهری را تشکیل می ­دهند که روابط متقابل و پیچیده ­ای میان آنها برقرار است. بعلاوه، شاخص­ ها و هنجارهای متنوعی در امر پاسخگویی نظام­ های شهری در شرایط بحرانی و غیر عادی مؤثر هستند. ایمنی جزء یکی از مهم­ترین شاخص­ها و هنجارهای یادشده است که علاوه بر جلوگیری از وقوع حوادث مترقبه، زمینه­ های کاهش خسارات و تلفات جانی و مالی حوادث غیرمترقبه را فراهم می ­نماید. بنابراین خودایمنی شهر رهیافتی است که بسترها و عوامل اساسی برای پیشگیری از این گونه حوادث (از جمله حادثه آتش­ سوزی ساختمان پلاسکو) را مهیا می­کند. در این کتاب ابعاد و مفاهیم علمی و اجرایی خود ایمنی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print