| 26 مهر 1400

مرد مسالاری محلی، دانشنامۀ مشارکت، نمایندگی، مدیریت منازعه و حکمروایی

1399/11/6 | 11:02 | 411 | 0
مرد مسالاری محلی، دانشنامۀ مشارکت، نمایندگی، مدیریت منازعه و حکمروایی

کتاب ارزشمند مرم‌سالاری محلی، طراحی و تدوین شده تا ضمن ارائه بینش‌هایی درباره حیاتی ترین عناصر و بنیادهایی که نظام های کارآمد حکمرانی محلی را شکل میدهند، ابزاری در اختیار سیاستگذاران و پژوهشگران قرار دهد تا بتوانند درباره مدلها و رویه های مختلف مدیریت امور محلی با مشارکت آنها که بیشترین تاثیر را از این تصمیمات می پذیرند، اطلاعات به روزی کسب نمایند. این کتاب کم حجم اما پر محتوا مشتمل بر شش فصل است که در دل آن‌ها مطالعات موردی متعددی گنجانده شده که به خوانندگان امکان می‌دهد با نمونه های واقعی و موفق نحوه مدیریت امور محلی آشنا شوند. کنشگران و پژوهشگران متعددی دست به دست هم داده‌اند تا به روزترین و مفیدترین مطالب را درباره موضوع بسیار مهم مردم‌سالاری محلی در اختیار خواننده قرار دهند و حاصل این تلاش ارزشمند را سازمان بین‌المللی ایده به زیور طبع آراسته و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز با عنایت به اهمیت موضوع، از ترجمه و انتشار آن حمایت به عمل آورد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print