| 26 مهر 1400

دوباره سبز کردن محیط مصنوع

1399/9/23 | 12:02 | 405 | 0
دوباره سبز کردن محیط مصنوع

حفاظت از محیط زیست و تعادل بخشی میان این آرمان با آرمان ها و اهداف دیگری چون رشد اقتصادی و حفظ عدالت اجتماعی اگرچه در پنجاه سال گذشته تبدیل به دغدغه ای عمومی و سرلوحه ی برنامه ریزی و اداره شهرها شده است، اما شیوه های اجرایی آن و رویارویی با این تعادل لرزان، هنوز محل پرسش است. کتاب حاضر ضمن افزایش این دغدغه، با ارائه الگوها و مصداق هایی در حوزه های مختلف معماری، طراحی شهری، مدیریت پسماند، حمل و نقل، مدیریت فضای سبز و سایر حوزه های زیرساختی شهر تلاش دارد تا در سطحی عملیاتی امکان بازگشت به محیط زیست طبیعی و دوباره سبز کردن شهرها را فراهم آورد. از همین رو این کتاب دارای نکاتی بدیع و اثرگذار است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print