| 26 مهر 1400

پایداری اجتماعی در نواحی شهری

1399/9/23 | 11:53 | 432 | 0
پایداری اجتماعی در نواحی شهری

کتاب حاضر حاصل تلاش جمعی از متخصصان و شخصیت های دانشگاهی با تخصص های مختلف است، که در زمینه های برنامه ریزی شهری، مسکن، بازسازی، حمل و نقل و توسعه پایدار شهری مشغول به فعالیت هستند. این اثر به صورت میان رشته ای به نگارش درآمده و سعی دارد از طریق تشریح بهتر پایداری اجتماعی دیدگاهی جامع برای حکمرانی شهری تدارک ببیند. این کتاب دیدگاهی از نظریه ها و شیوه های جدید در عرصه مهم پایداری اجتماعی در نواحی شهری عرضه می دارد. رویکرد پایداری اجتماعی به عنوان محور اصلی کتاب متاسفانه از مباحث فراموش شده در برنامه ریزی شهری بوده است؛ رویکردی که حائز اهمیت فراوانی برای هرگونه برنامه ریزی شهری است. متاسفانه مغفول ماندن این بعد در مطالعات و برنامه ریزی های شهری مسائل فراوانی را به دنبال داشته است. زیرا تبدیل به چالشی شده است که با افزایش روند شهرنشینی در جهان بغرنج تر نیز خواهد شد. نویسندگان کتاب با دانشی عمیق و توجهی خاص به این مهم سعی داشته اند این مسئله را مرتفع سازند. مطالعه این کتاب برای علاقمندان به حوزه پایداری شهری و به طور خاص پایداری اجتماعی شهری بسیار مفید و ضروری خواهد بود.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print