| 27 دی 1399

تاملی بر سیاستگذاری های مدیریت شهری در ایران

1399/9/23 | 11:34 | 93 | 0
تاملی بر سیاستگذاری های مدیریت شهری در ایران

شاید اغراق نباشد اگر دهه 70 را دهه تغییرات جدی در نگرش ها، دیدگاه ها و عملکرد مدیریت عالی کشور در خصوص مدیریت شهری، شهرداری ها و شوراها بنامیم. در این دهه تغییرات اساسی در حمل و نقل عمومی شهرها و گسترش و توسعه آن صورت پذیرفت. توجه به مقوله ایمنی شهرها در برابر حریق، توجه به پژوهش ها و تحقیقات شهری، عنایت به برنامه ریزی در سطوح ملی، استانی و محلی در بخش عمران شهری؛ تدوین نظام برنامه ریزی عمران و توسعه شهرداری ها؛ و تاکید بر تدوین برنامه پنج ساله توسعه، عمران و اصلاحات شهری از حرکت های اساسی در این مقطع محسوب می شود. از همه مهم تر؛ شکل گیری شوراهای اسلامی شهرها و انتشار نشریات تخصصی برای ارتقای آگاهی های تخصصی کارکنان شهرداری و متخصصان موثر بوده و اثرات چشمگیر و شگرفی به همراه داشته است. اکنون که فراغتی از وظایف سنگین مدیریت عالی شهرداری ها پیدا کرده ام، بهتر دیدم که مجموعه مقاله ها و یادداشت هایی که در این مقطع در مجله های تخصصی و روزنامه ها به زیور طبعم آراسته ام و مجموعه مصاحبه هایی که داشته ام را در یک مجلد گرد هم آورم؛ با این امید که بتواند تصویری از مجموعه وقایع و رویدادهای این دوره را به دست اندیشمندان و محققان برساند.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print