| 15 اسفند 1399

هويت و بي هويتي شهري

1399/9/18 | 14:00 | 163 | 0
هويت و بي هويتي شهري

مجموعه یادداشت ها، مقالات و گفتگوهایی که در این کتاب در موضوع محوری «هویت شهری» گرد آمده و در طول بیش از پانزده سال اخیر نوشته شده اند، بیشتر مسائل اجتماعی و فرهنگی و آسیب های شهری را در بر می گیرند: از مشکلات و موانع جمعیتی، فناورانه، گسست ها و تنش های میان گروه های  مختلف مردم گرفته تا سلایق متفاوت و متناقض، نشانه ها و نمادهای شهری و لزوم مدیریت و استفاده درست از آن ها، هویت بدون شک مهم ترین عامل برای برخورداری شهروندان از شهرهایی است که در آن احساس رفاه و تعلق کنند و نسبت به سرنوشت زیستگاه خود، دغدغه داشته باشند. کتاب در مجموع بر آن است که با نگاهی بیشتر آسیب شناسانه اما همواره با ارائه راه حل های فرهنگی و اجتماعی واقع گرایانه، نشان دهد که به دلیل شهرنشینی شتابزده در کشور ما، خطر بی هویتی شهرها و از میان رفتن دغدغه شهروندان نسبت به آن ها هر روز بیشتر می شود و از این رو حکمرانی شهری دست در دست نظریه پردازان جامعه و فرهنگ و با توجه به تجربیات بی شماری که ما از آن ها برخورداریم، باید به گونه ای پیش روند که هویت ها هر کجا هنوز باقی هستند، تقویت شوند و هر کجا از میان رفته اند یا در شرف نابودی هستند، بازسازی شوند. شهرنشینی، آینده ناگزیر جامعه ما و جهان است و اگر به هویت مند شدن هرچه بیشتر شهرها و شهروندان فکر نکنیم، بی تردید آن ها را با خطرات بیشتری رو به رو خواهیم کرد.

ناصر فکوهی استاد انسان شناسی شهری دانشگاه تهران است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print