| 15 اسفند 1399

متره، برآورد و آنالیز هزینه

1399/9/18 | 13:58 | 111 | 0
متره، برآورد و آنالیز هزینه

برآورد هزینه اجرای کار در یک پروژه عمرانی، موضوعی است که همه عوامل درگیر اجرای پروژه، از کارفرما گرفته تا مجری و دستگاه نظارت بر فراگیری و تبحر در آن نیازمندند.

شرکت های پیمانکاری قبل از شروع به فعالیت در پروژه، بایستی از میزان مصالح مصرفی، دستمزد عوامل اجرایی، هزینه های بالاسری و کرایه ماشین آلات مورد استفاده در هنگام احداث پروژه اطلاع داشته تا بتواند با برآورد دقیقی از قیمت تمام شده پروژه در مناقصه های عمرانی شرکت کنند. عباراتی چون آنالیز بهاء، شاخص های فصلی، رشته ای و کلی، تعدیل، قیمت های ستاره دار و ... در زمره مفاهیمی قرار می گیرند که هر مهندس شاغل در بخش های کارفرمایی، پیمانکاری، طراحی و نظارت نیازمند آگاهی از آن هاست.

در این کتاب سعی شده است که با آموزش گام به گام مفاهیم فوق نیاز مهندسان شاغل در عرصه اجرای پروژه های عمرانی تا حد امکان برطرف گردیده و علاوه بر آن با ذکر مثال هایی براساس آخرین ضوابط ملاک عمل سازمان بودجه، موضوعات به صورت ملموس آموزش داده شود.

امید است که با بهره گیری مهندسان شاغل در شهرداری تهران در این کتاب، شاهد وحدت رویه در برآورد هزینه اجرای کار، واگذاری پروژه ها از طریق مناقصه به پیمانکاران و نیز رسیدگی به صورت وضعیت ها باشیم.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print