| 15 اسفند 1399

دگرگوني فضاي شهري از طريق توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، رويكرد سه ارزشي

1399/9/18 | 13:55 | 133 | 0
دگرگوني فضاي شهري از طريق توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، رويكرد سه ارزشي

شهری را تصور کنید که رقابت پذیری بالاتر، محله هایی با کیفیت بهتر، هزینه های زیرساختی کمتر و دی اکسید کربن کمتری داشته باشد. در چنین شهری هزینه های ترکیبی حمل و نقل و مسکن نسبت به شهرهای دیگه که سطوح مشابه فعالیت اقتصادی دارند، کمتر است. ساکنین این شهر به واسطه ترکیبی از گزینه های ارزان قیمت حمل و نقل عمومی و به صورت پیاده یا با دوچرخه، دسترسی بسیار آسانی به مشاغل و خدمات دارند. هسته اقتصادی و مرکز جمعیتی این شهر در برابر مخاطرات طبیعی تاب آور است. در این شهر سرمایه گذاری های زیادی برای ارتقای فضای عمومی اتصال پذیری و مسکن اجتماعی صورت می گیرد. چون به واسطه برنامه ریزی یکپارچه کاربری اراضی و حمل و نقل، ارزش های زیادی ایجاد می شود. چنین چشم اندازی با شرایط فعلی شهرها که به شدت در حال رشد هستند، هماهنگی دارد. TOD می تواند نقش مؤثر در دستیابی به چنین چشم اندازی داشته باشد.

کمیته اقدامات TOD در بانک جهانی با توجه به مشاهدات و تجارب روش شناسی در کشورهای مختلف، یک روش شناسی تحت عنوان چارچوب سه ارزشی ارائه کرده است که باعث اجرای TOD در مقیاس شهری و کلانشهری می شود. در ایت راستا لازم است تا سیاست سازان و تصمیم گیران با استفاده از  شاخص های کمی درک بهتری نسبت ارتباط متقابل بین چشم اندازهای اقتصادی شهر، کاربری اراضی و شبکه های حمل و نقل عمومی، کیفیت شهری و پویایی بازار در پیرامون نواحی ایستگاهی داشته باشند.

این کتاب نمونه هایی از این سیاست ها را در شهرهایی همچون لندن و نیویورک و در زمینه برنامه ریزی کاربری اقتصاد و حمل و نقل مطرح می کند. امیدواریم که این کتاب بتواند به خوانندگان کمک کند تا چشم انداز، سیاست ها و راهبردهای بهتری در جهت دستیابی به ارزش و افزایش اتصال پذیری و دسترسی پذیری شهرها تدوین کنند تا نهایتاً شهرها را به مکانی مطلوب تر برای زندگی، کار، تفریح و تجارت تبدیل نمایند.

                                                                                                                                     گروه بانک جهانی

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print