| 27 دی 1399

ابزارهای مالی برای مدیریت ترافیک شهری

1399/3/20 | 11:54 | 411 | 0
ابزارهای مالی برای مدیریت ترافیک شهری

حل مشکلات ترافیکی در کلان شهر تهران که عمدتا ناشی از سهم زیاد سفر با خودرو شخصی در شهر است در ادوار مختلف از طریق سیاست‌های مالی مختلف که از جمله مهمترین آن‌ها تعیین محدوده طرح ترافیک و قیمت‌گذاری پارکینگ است مدیریت شده و با گذشت زمان و تغییر و تحولات در حوزه شهری و اقتصادی تاثیر این سیاست‌ها دستخوش تغییر شده است. ارزیابی سیاست‌های مالی موجود برای بررسی امکان اصلاح این سیاست‌ها در راستای بهبود اثربخشی آن‌ها بر اساس اثرات پیاده‌سازی آن‌ها در گذشته ضروری به  نظر می‌رسد، از این رو در این کتاب نتایج ارزیابی اثرات مهم‌ترین سیاست‌های مالی اجرا شده در شهر تهران به همراه پیشنهادهای اصلاحی و برخی سیاست‌های مالی که از ابعاد قانونی و زیرساخت امکان پیاده‌سازی در شهر تهران را دارند و تاکنون به مرحله اجرا در نیامده‌اند بیان شده است

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print