| 27 دی 1399

راهنمای طراحی مسیر دوچرخه شهری

1399/2/13 | 08:06 | 526 | 0
راهنمای طراحی مسیر دوچرخه شهری

برای دوچرخه‌مدار شدن شهرها، علاوه بر تبلیغات و اقدامات فرهنگی نیازمند اسناد راهنما و متون تخصصی برای انجام اقدامات موثر و کارامد هستیم. انجام اقدامات ناقص و ضعیف، موجب ناکارایی و شکست این سیاست شده و ممکن است سالها روند دوچرخه مداری را عقب نگه دارد. لذا اقدامات باید کامل و همه‌جانبه باشد تا موثر واقع شود. بسته‌ای جامع شامل ابعاد رویه‌ای و ماهوی، تدوین استانداردها، پیش‌بینی قوانین لازم، پشتیبانی عملیاتی و توسعه زیرساختها، فرهنگ‌سازی و آموزش، سیاستهای تشویقی، محدود کردن سایر گزینه‌ها و سوق دادن ترجیح عمومی به این مُد از جابجایی و... . در شرایط فعلی با کمبود شدید منابع فنی و تخصصی در این حوزه مواجه هستیم و از طرفی باید زودتر زیست‌بوم شهر برای این منظور اصلاح و بازطراحی شود.

دوچرخه‌مداری برای کلانشهرهای در حال زوال ما نه یک انتخاب بلکه امری ضروری است. شهرهای ما در آستانه از دست دادن زندگی‌پذیری خود هستند، لذا تنها موضوع باقیمانده، اقدام عملی و همه جانبه است. دوچرخه‌مداری یک موضوع ساده نیست، بلکه یک جریان همه‌جانبه است (اراده سیاسی، اعتبارات مالی لازم، تدوین قوانین خلاق، توسعه فرهنگی، توسعه زیرساختی و...). حمایت از رویدادها و پویش‌های مردمی در کنار حمایت و سرمایه‌گذاری در این عرصه از مقدمات ضروری محسوب می‌شود.

سند ناکتو یکی از معتبرترین اسناد در بخش طراحی مسیرهای دوچرخه را ارائه داده است که ویژگی بارز آن تلفیق معیارهای فنی با اصول کیفی طراحی شهری است. این سند که بر اساس تجربه برترین شهرهای پیشگام در دوچرخه‌سواری در قالب 6 فصل تهیه شده است،  راهکارهایی را به‌منظور کمک به طراحی خیابان‌های کامل در شهرها ارائه می‌دهد؛ خیابان‌هایی ایمن که مناسب دوچرخه‌سواران می‌باشد. جهت تولید این سند، نویسندگان جستجوی گسترده‌ای در ادبیات جهانی موضوع از دستورالعمل‌های طراحی و تجربه زندگی واقعی انجام داده‌اند. آن‌ها با گروهی از متخصصان برنامه‌ریزی مسیرهای دوچرخه شهری از شهرهای عضو NACTO و نیز مهندسان ترافیک، برنامه‌ریزان و دانشگاهیان باتجربه در استفاده از مسیرهای دوچرخه شهری همکاری نزدیکی داشته‌اند.

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print