| 27 دی 1399

پیشنهادهایی در راستای تحقق شهر دوستدار معلولان و گروه‌های خاص در شهر تهران

1399/1/19 | 10:32 | 267 | 0
پیشنهادهایی در راستای تحقق شهر دوستدار معلولان و گروه‌های خاص در شهر تهران

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print