| 30 مهر 1400

ارزیابی رویداد نوروزگاه و پیاده راه سازی بلوار کشاورز در نوروز 1397

1398/5/15 | 14:03 | 1356 | 0
ارزیابی رویداد نوروزگاه و پیاده راه سازی بلوار کشاورز در نوروز 1397

فضای عمومی شهری پویا و سرزنده جزء مهمی از ساختار فضایی شهرهاست که نقش پررنگی در زندگی اجتماعی شهر دارد. مدیریت شهری تهران در دورة جدید با هدف تحول فضای شهری و ارتقاء هویت شهر تهران رویداد پیاده­ راه نوروزگاه را در سال ۱۳۹۷ در بلوار کشاورز برگزار کرد. کتاب حاضر به معرفی طرح و همینطور ارزیابی کمّی و کیفی اجرای آن اختصاص دارد؛ ارزیابی این رویداد به شکلی خلاقانه همزمان با اجرای آن انجام شد و نتایج آن می تواند برای احیاء فضاهای عمومی شهری در تهران راه گشا باشد. استقبال مردم از این رویداد نشان داد که در صورت فراهم بودن فضای مناسب و برنامه‌های جذاب، علاقه و انگیزه برای حضور در این فضاها وجود دارد، با این حال راه درازی تا دگرگونی رویکرد کنترلی به فضاهای شهری و شکل­ گیری فضاهای عمومی متکثر، متنوع و سرزنده در شهر تهران باقی مانده است.

rating
به اشتراک گذاری

گزارش پژوهش

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print