| 30 مهر 1400

متدلوژی تدوین پیوست فناوری در طرح‌های بزرگ شهری

1397/8/9 | 08:59 | 981 | 0
 متدلوژی تدوین پیوست فناوری در طرح‌های بزرگ شهری

گزارش پژوهش حاضر حاصل طرح مطالعاتی-کاربردی با عنوان «پیوست فناوری در مگاپروژه‌های شهری» است که به سفارش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و توسط تیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در سال 1394 آغاز شد و در اسفندماه سال 1395 خاتمه یافت. پروژه مذکور یکی از اولین‌ پروژه‌های تحقیقاتی درخصوص پیوست فناوری در کشور است که با رویکردی سیستماتیک انجام گرفته است. در پروژه مذکور، تیم گسترده‌ای از متخصصان و صاحب‌نظران فنی و مدیریتی و به‌ویژه اساتید دانشکده‌های مدیریت و دانشکده‌های فنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور داشتند. یکی از موردکاوی‌هایی که برای کاربست مفاهیم و تئوری‌های مدیریت انتقال بین‌المللی فناوری سفارش شده بود، زباله‌سوزهای پلاسمایی بود که نویدی برای مباحث زیست‌محیطی شهرهای آینده به حساب می‌آید. ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فنی طرح‌های زباله‌سوز باعث شد تا طرح مذکور به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی‌سازی مفهوم پیوست فناوری قرار گیرد.

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز گزارش پژوهش

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print