| 28 دی 1400
برگزاری جلسه "تبیین موضوع رتبه بندی شهری"

برگزاری جلسه "تبیین موضوع رتبه بندی شهری"

1400/10/7 | 08:59 | 6 | 0
برگزاری جلسه تبیین موضوع رتبه بندی شهری

با حضور رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی وزارت کشور" دکتر اسمعیل زیارتی" و رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری "دکتر محمدحسین بوچانی" و جمعی از مدیران و اندیشمندان جلسه مجازی در خصوص "تبیین موضوع رتبه بندی شهری" برگزار شد. این جلسه در روز سه شنبه 7 دی ماه 1400 ساعت 10 آغاز شد.

در این جلسه مجازی جمعی از مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای اسلامی کشور از شهرهای سراسر کشور حضور یافتند که پس از تببین موضوع بحث و هم اندیشی در خصوص رتبه بندی شهری و برنامه های آتی دبیرخانه پرش برای همکاری با سایر شهرها در زمینه شاخص های پیشرفت شهری صورت پذیرفت.

rating
به اشتراک گذاری

داخلی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print